Ungdommer

Sjøgløtt tar imot ungdom fra 13-18 år som befinner seg i en krevende livssituasjon, og som har ulike utfordringer/omsorgsbehov, psykiske vansker eller sammensatte vansker.

Sjøgløtt Barnevern AS i Kragerø

Aktiviteter

Ved å gjøre ting i fellesskap får man mulighet til å bygge relasjoner med andre ungdommer og voksne, og det bidrar til styrking av den enkeltes sosiale kompetanse. 

Kontakt oss

Sjøgløtt holder til i naturskjønne omgivelser, med umiddelbar nærhet til skog og sjø. Sjøgløtt fikk godkjenning som barneverninstitusjon med 3 plasser, i oktober-16.

Sjøgløtt Barnevern AS i Kragerø