Sjøgløtt Barnevern

Et institusjonstilbud i Kragerø

Sjøgløtt barnevern A/S er et institusjonstilbud i Kragerø.  Vi holder til i naturskjønne omgivelser, med umiddelbar nærhet til skog og sjø.

Sjøgløtt fikk godkjenning som barneverninstitusjon med 3 plasser, i oktober-16.

Målgruppe

Ungdom fra 13-18 år som befinner seg i en krevende livssituasjon, og som har ulike utfordringer/omsorgsbehov, psykiske vansker eller sammensatte vansker.

Sjøgløtt tar ikke imot ungdom med etablert rusproblematikk eller tung atferdsproblematikk.

Plasseringshjemler

Omsorg §4-4 sjette ledd, §4-12, og akutt §4-6 første og annet ledd.

Vår visjon

”Endring for livet” forteller noe om vårt verdi og menneskesyn. Vi har tro på at alle mennesker har et potensiale for endring, med de ressurser og muligheter som hver enkelt har i seg.

Vi legger vekt på at ungdommene skal føle seg trygge og ivaretatt i den tiden de er på Sjøgløtt. Dette innebærer blant annet fokus på god oppfølging og omsorg, respekt, ærlighet og forutsigbarhet.

De voksne som jobber hos oss er tydelige, romslige og trygge rollemodeller, som har forutsetninger for å forstå den enkeltes utfordringer, og tilpasse disse etter alder, modenhet og tidligere erfaringer.

Vi kan også tilby

  • Miljøarbeider i hjemmet
  • Tilsyn ved samvær
  • Oppfølging på hybel
  • Avlastning for fosterforeldre